Back to Portfolio

Homage to Kollwitz

Homage to Kollwitz

32" x 24"
O/P
1997

Private Collection